DOELSTELLING/Hoofdpunt beleidsplan

De Stichting Kledingbank Amstelland (sinds 1995) heeft als doelstelling om personen en gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen gratis te voorzien van goed draagbare kleding. De Kledingbank is nog steeds groeiende en telt momenteel bijna 900 kaarthouders. Aangezien ook echtgenoten en (minderjarige) kinderen op één kaart staan ingeschreven, betekent dit circa 3.000 klanten. Door de omvang van de Kledingbank is deze gegroeid tot een professionele organisatie, die overigens geheel gerund wordt door vrijwilligers. De Kledingbank is er voor minima, waaronder ook vluchtelingen en statushouders. De klanten zijn afkomstig uit de gemeente Amstelveen, de Amstelland gemeenten en de gemeente Amsterdam. De Kledingbank screent niet zelf. Een Amstelveenpas, Aalsmeerpas, Stadspas met groene stip (voor Amsterdam), dan wel een schriftelijke verklaring van de overige gemeenten, is voldoende om aan te tonen tot de doelgroep te behoren. Gezien de groei, is de Kledingbank nog steeds nodig. Met de huidige ontwikkelingen waarin de overheid steeds meer een beroep doet op zelfredzaamheid, zal de behoefte aan een kledingbank alleen nog maar toenemen. Op zichzelf is dat een ontwikkeling die zorgen baart. Immers, een steeds grotere groep burgers weet zich niet meer zelf te redden zonder hulp van een kleding- (en voedsel)bank.

De vrijwilligers werken een of twee dagen per week en ontvangen daarvoor een kleine vrijwilligersvergoeding, te weten € 150,00 op jaarbasis. De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding ter hoogte van hetzelfde bedrag, ook op jaarbasis.