ANBI

Particulieren

De Kledingbank is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw giften aan de Kledingbank, onder bepaalde voorwaarden, kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en de ANBI.

Giften kunnen gestort worden op rek.nr. :  NL32INGB0001962142 tnv Kledingbank Amstelland te Amstelveen

KVK Nummer: 34246082

RSIN 8156.41.722