Nieuws

Ruimhartige gift Paaskerk

De Paaskerk aan het Augustinuspark heeft op 23 september een rommelmarkt gehouden. Een deel van de opbrengt hebben zij geschonken aan de Kledingbank. Wij zijn de Paaskerk zeer erkentelijk voor dit gulle gebaar.

Donatie AH Westwijk

Van Albert Heijn Westwijk hebben we mooie T-shirts, fleece vesten, pyjama's en nog veel meer mooie kleding gedoneerd gekregen. Hartelijk dank hiervoor.

Sponsors & donateurs

Wij kunnen niet bestaan zonder sponsoren, donateurs en kerkelijke bijdragen.
Voor uw bijdrage zijn wij u zeer erkentelijk.

NL32INGB0001962142 t.n.v. St. Kledingbank Amstelland