In het begin van de jaren negentig kwam van de kant van de Raad van Kerken het verzoek aan Vrouwen Voor Vrede om de recent in Amstelveen aangekomen vluchtelingen en asielzoekers van goed draagbare tweedehands kleding te voorzien. Een aantal vrouwen, waaronder Mieke Haver, namen deze uitdaging aan en zo ontstond het Kledingproject. Het project werd in 1995 ondergebracht bij Vluchtelingenwerk Amstelland en hiermee werd de eerste Kledingbank van Nederland een feit.

Ruim tien jaar later is op 5 april 2006 de Kledingbank in een juridisch jasje gestoken en is de Stichting Kledingbank Amstelland opgericht. In de eerste jaren bestond het bestuur van de Stichting uitsluitend uit de vrijwilligers op de werkvloer. Later is met de aanstelling van Jurriaan Fransman als voorzitter van de Stichting een begin gemaakt met een scheiding tussen uitvoerende en bestuurlijke vrijwilligers. Dit proces is in 2020 voltooid. Ook zijn processen en procedures aangepast aan wet- en regelgeving.

Huisvesting was vanaf het begin lastig, maar op 7 september 2011 is de Kledingbank verhuisd naar haar huidige locatie aan Galjoen 4 in de wijk Waardhuizen. Dit dankzij de inzet van Jacqueline Koops, toenmalig wethouder Sociale Zaken, Zorg & Welzijn.

Gaandeweg is ook ons marktaandeel vergroot. Sinds 2009 is de Kledingbank ook toegankelijk voor houders van een Stadspas met groene stip uit Amsterdam/Diemen, hetgeen het aantal bezoekers meer dan verdubbeld heeft. We bestrijken nu Amsterdam en alle Amstelland gemeenten.

Tijdens de coronacrisis is de Kledingbank open gebleven als noodzakelijke voorziening. Met de recente opvang van vluchtelingen uit verschillende landen voorziet de Kledingbank opnieuw in kleding aan de oorspronkelijke doelgroep.