بانک پوشاک Amstelland توسط داوطلبان اداره می شود، افرادی با قلب اجتماعی که هر هفته لباس ها را مرتب می کنند، انها را در فروشگاه اویزان می کنند و به مشتریان کمک می کنند. داوطلبان جدید همیشه استقبال می شوند، ترجیحا با تجربه در صنعت پوشاک، اما قلب برای مردم و جهت گیری خدمات به همان اندازه مهم است.

علاقه? ارسال ایمیل به info@kledingbankamstelland.nl

کارمند Kledingbank برای گرفتن وقت قبلی با شما تماس می گیرند.