هر دوشنبه بین ساعت 09:00 تا 13:00 می توانید لباس، کفش، کیف و منسوجات را به Kledingbank بیاورید. برای این کار نیازی به قرار ملاقات ندارید. ما شرایط زیر را برای لباس هایی که وارد شده اند داریم:

  • تمیز و خشک
  • شکسته یا پوشیده نشده ) هیچ دکمه مفقودی وجود ندارد (
  • بدون دوختن، نام یا برچسب های اهن
  • ترجیحا معاصر / مد روز

لطفا ان را در یک کیسه پلاستیکی یا کیسه زباله قرار دهید. لباس، کفش و منسوجات (از جمله پتو، پوشش لحاف، حوله و پرده) که فرسوده هستند یا دیگر در صحنه مد قرار ندارند، می توانند در سطل های نساجی که به طور خاص در شهرداری یا در ایستگاه دفع زباله در شهرداری شما قرار دارند، تحویل داده شوند. ما همچنین لباس زیر (اما ما سینه بند)، جوراب و بالش را نمی گیریم.

ادرس بازدید: Galjoen 4، 1186 ZV، Amstelveen (Waardhuizen)