ما به مشتریان، شرکای تجاری و افرادی که لباس و منسوجات پوشیدنی را به ما ارائه می دهند متعهد هستیم. ما در دسترس هستیم، برای انها قابل دسترسی هستیم و یک محیط اشنا را ارائه می دهیم. ما خدمات گرا، مفید به مشتریان و توجه به مردم است.

ما برای تحولات و ایده های جدید باز هستیم و در همکاری با طرف های مختلف که از خدمات ما حمایت می کنند، شفاف عمل می کنیم.

ما در قبال محیط زیست احساس مسئولیت می کنیم و یک سیاست پایدار را با همکاری شرکای خود برای پردازش و دفع لباس و منسوجات که به شیوه ای مسئولانه قابل استفاده نیستند، دنبال می کنیم. علاوه بر این، ما یک محیط کاری امن و دلپذیر برای تیم مشتاق و دلسوز داوطلبان فراهم می کنیم.