ما به مشتریان، شرکای تجاری و افرادی که لباس و منسوجات پوشیدنی را به ما ارائه می دهند متعهد هستیم. ما در دسترس هستیم، برای انها قابل دسترسی هستیم و یک محیط اشنا را ارائه می دهیم. ما خدمات گرا، مفید به مشتریان و توجه به مردم است.

ما برای تحولات و ایده های جدید باز هستیم و در همکاری با طرف های مختلف که از خدمات ما حمایت می کنند، شفاف عمل می کنیم.

ما احساس مسئولیت برای محیط زیست و به دنبال یک سیاست پایدار در همکاری با شرکای ما به لباس غیر قابل استفاده و منسوجات زندگی دوم در شیوه ای مسئولانه از طریق فروش گاه به گاه به افراد خصوصی و / یا پردازش توسط شرکای همکاری ما مانند Reshare. درامد حاصل از ان برای مدیریت Kledingbank استفاده می شود و بنابراین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نفع مشتریان ما است. علاوه بر این، ما یک محیط کاری امن و دلپذیر برای تیم مشتاق و دلسوز داوطلبان فراهم می کنیم.