بازدید

Galljoen 4 در Amstelveen در منطقه Waardhuizen.
از حمل و نقل عمومی (خط 25 توقف مارن یا اتوبوس 199/174 توقف Praam) ان را خوب ده دقیقه پیاده روی به Kledingbank است (به دنبال علائم).

ادرس برای مکاتبات

والرپ 93، 1186 ZJ Amstelveen

تماس

ترجیحا از طریق ایمیل kledingbankamstelland@gmail.com. ما قصد داریم در عرض 48 ساعت به ایمیل شما پاسخ دهیم.

تلفن (06) 2019 4021
دوشنبه بین 10:00 و 13:00