اهدای لباس توسط Zohar Fashion

به عنوان بخشی از رویداد Cleanup Spring Itch، مشتریان توانستند لباس ها را تحویل دهند. این لباس زنانه ارسال شده توسط Zohar Fashion به Kledingbank Amstelland اهدا شد. یک شروع عالی برای بهار برای مشتریان Kledingbank.