کمک مالی پروتستان جماعت

Kledingbank کمک مالی زیادی از شهرداری پروتستان Amstelveen Buitenveldert دریافت کرده است. این کمک مالی برای خرید لباس زیر و جوراب صرف خواهد شد، مواردی که ما دست دوم نمی گیریم. ما از کلیسای پروتستان برای حمایت مداوم انها تشکر می کنیم.