کمک مالی Le Just BV

Kledingbank مقدار زیادی از کت های زمستانی زیبا را از Le Just از Cruquius دریافت کرده است. مشتریان جوان ما از این موضوع بسیار خوشحال هستند.