De Kledingbank is als sociale voorziening afhankelijk van subsidies en donaties. Om deze reden zijn wij ANBI gecertificeerd. Wilt u de Kledingbank steunen dan kunt u uw donatie overmaken op rekening
NL32 INGB 0001 9621 42 ten name van Stichting Kledingbank Amstelland.
Uw gift is onder voorwaarden aftrekbaar van de Belastingdienst.

Ook zijn donaties in natura welkom van (kleding)winkels en webwinkels. Neem hiervoor contact op met de Kledingbank: info@kledingbankamstelland.nl.