Het symposium dat georganiseerd zou worden op 14 april a.s. is vanwege de Corona virus crisis gecanceld. Alle betrokkenen zullen hier persoonlijk per mail van op de hoogte worden gesteld. Wij zullen alles in het werk stellen dit alsnog op een later tijdstip (september,oktober) door te laten gaan.