De Paaskerk aan het Augustinuspark heeft op 23 september een rommelmarkt gehouden. Een deel van de opbrengt hebben zij geschonken aan de Kledingbank.

Wij zijn de Paaskerk zeer erkentelijk voor dit gulle gebaar.